Tillæg til Kommuneplan 2013

Kommuneplan 2013 vedtaget

Helsingør Byråd vedtog den 27. maj 2013 Kommuneplan 2013-2025.
Kommuneplanen var i høring i perioden 15. januar til 12. marts 2013. I høringsperioden er der indkommet 42 høringssvar, som har medført 26 ændringer i forhold til det forslag, der var i høring.

Hent ændringsforslag og byrådets afstemning som pdf

Med folderen "Kom godt i gang med kommuneplanen", kan du blive guidet rundt i de mange nye muligheder i den digitale kommuneplan.

Folderen kan du få hos:

  • Center for By, Land og Vand, Prøvestensvej 52 i Helsingør
  • Rådhuset, Stengade 59 i Helsingør Kommune
  • Borgerservice, Birkedalsvej 27 i Snekkersten
  • Bibliotekerne i Helsingør, Hornbæk, Abildvænget og Espergærde

Hvis du har spørgsmål til Kommuneplanen kan du kontakte Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Se kontaktinformationer nederst på siden.

Hvad betyder det, at Kommuneplanen er vedtaget?

Byrådet skal virke for, at kommuneplanen omsættes til virkelighed. Det gælder både når kommunen selv projekterer og bygger og når kommunen er myndighed (fx lokalplaner og byggesagsbehandling).
I byzone og i sommerhusområder kan Byrådet forbyde byggeri eller ændret anvendelse, som er i strid med kommuneplanens rammedel. Byrådet har dog ikke den mulighed, hvis området enten er udlagt til offentligt formål, eller omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Guide til den digitale kommuneplan

Der er udarbejdet en guide til hvordan du kommer i gang med at bruge den digitale kommuneplan.

Hent guiden

Forslag til kommuneplan i offentlig høring

Forslaget til kommuneplan 2013 er nu i offentlig høring.

Høringsperioden strækker sig fra den 15. januar 2013 til den 12. marts 2013.

I høringsperioden afholdes tre borgermøder, hvor der vil være mulighed for at debattere planens indhold med byrådets politikere.

Møderne afholdes:

  • Mandag 4.februar i Espergærde/Kvistgård på Espergærde bibliotek i salen
  • Tirsdag 5. februar i Helsingør på Kulturværftet på Lille scene, M1 og Broen
  • Tirsdag 19. februar på Nordkysten I Hornbæk Ungdomsskole på Puk i salen

Alle møder afholdes i tidsrummet kl. 19.30-21.00.

Høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag sendes i høringsperioden til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling.

Se kontaktinformationer nederst på siden.

Forslaget til kommuneplan vedtaget i Byrådet

Kommuneplanen er nu vedtaget som forslag og Byrådets rettelser vil blive indarbejdet.

Forslaget til kommuneplan blev vedtaget af Helsingør Byråd den 17. december 2012. De vedtagne ændringer vil nu blive indarbejdet i planen.

Planen vil derefter blive sendt i offentlig høring fra den 15. januar 2013 til den 12. marts 2013.

I høringsperioden vil der være mulighed for at indsende høringssvar med ændringsforslag.

Kommuneplanen behandles nu politisk

Helsingør Kommunes første digitale kommuneplan sendes nu til politisk behandling, første gang den behandles er i Ejendoms- og Miljøudvalget mandag den 26. november 2012.

Efter Ejendoms- og Miljøudvalget sendes planen i Økonomiudvalget den mandag den 10. december 2012 og i Byrådet mandag den 17. december 2012.

Efter den politiske behandling indarbejdes de politiske ændringsønsker, hvorefter planen sendes i offentlig høring. Den offentlige høringsperiode starter primo januar og strækker sig 9 uger frem. I høringsperioden har borgerne mulighed for at indsende høringssvar med ændringsforslag.

Efter høringsperioden skal de indkomne høringssvar behandles politisk, hvorefter den endelige kommuneplan kan vedtages.

Den endelige kommuneplan forventes vedtaget inden sommerferien 2013.

Kommuneplanen er i luften

Helsingør Kommunes første digitale kommuneplan er nu i luften.

Se dig omkring og hvis du finder ting der ikke virker må du meget gerne sende en mail til projektkoordinatoren Ronald Jamborg Hansen på rha11@helsingor.dk.

Se informationer på kort

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk