Forholdet til anden planlægning, herunder landsplandirektiver

Retningslinjer for beliggenhed og udstrækning af stationsnærhedsområder

Følgende stationer langs Kystbanen afkaster stationsnærhed:

  • Espergærde Station
  • Snekkersten Station
  • Helsingør Station

Beliggenhed og udstrækning af de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder fremgår af ovenstående kort.

Retningslinjer for transportkorridoren

Der er udlagt arealreservation til fremtidig overordnet trafikal infrastruktur og tekniske anlæg. Se ovenstående kort.

Landzonearealer i transportkorridoren skal friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg som er nødvendige for driften af landbrugsejendomme.

Fremtidige trafikanlæg og tekniske anlæg i transportkorridoren skal placeres og udformes med størst mulig hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdier.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk