Detailhandelsstruktur

Retningslinjer for detailhandel

Den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, aflastningscentre mv. fremgår af ovenstående kort.

Retningslinjer for bruttoetagearealer til butikker og maksimale bruttoetagearealer til nye butikker i bymidter og centre

 

Lokalitet Detailhandelsstatus Maks. ramme for samlet
bruttoetageareal (m²)
Maksimum størrelse af butikker (m²)  
      Dagligvarer Udvalgsvarer
Helsingør Bykerne Bymidte 70.000 3.500 2.000
Prøvestenscentret Aflastningscenter 34.000 3.500 2.000
Gefionscentret Bydelsmidte 5.000 1.500 300
Meretecentret Lokalcenter 3.000 1.000 300
Borupgårdcentret Lokalcenter 3.000 1.000 300
Espergærdecentret Bymidte 18.000 3.500 2.000
Ålsgårdecentret Bymidte 5.000 3.500 500
Hornbæk  Bymidte 8.000 3.500 500
Tikøb Lokalcenter 3.000 1.000 500
Kvistgård Én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning 1.000 1.000  
Hornebyvej ved Hornbæk Én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning 1.000 1.000  
Hovvej, Espergærde Én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning 1.000 1.000  
Cinemakarréen ved Rønnebær Allé Én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning 1.000 1.000  
Kommunen i øvrigt Én dagligvarebutik til lokalområdets forsyning   200  Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk