Byzone og sommerhusområder

Retningslinjer for byzone

Byudvikling skal foregå i byzone, med mindre det er af lokal karakter og sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund.

På ovenstående retningslinjekort fremgår de arealer i Helsingør Kommune, der er hhv.

  1. Byzone
  2. Sommerhusområder
  3. Landzonearealer, der er en del af byområdet og som ved lokalplan kan overføres til byzone.

Øvrige arealer er beliggende i landzone.

Arealer der kan overføres til byzone fremgår af retningslinjekortet.

Retningslinjer for sommerhusområder

Der kan ikke udlægges nye sommerhusområder i Helsingør Kommune. Sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk