Beliggenheden af områder til forskellige byformål

Retningslinjer for forskellige byformål

Områder til boliger, erhverv, tekniske anlæg, offentlige formål, fritidsformål og blandede byfunktioner (bolig + erhverv) fremgår af ovenstående kort.

Områder til blandede byfunktioner ("BE-områderne" til blandet bolig og erhverv), må ud over boliger kun rumme ikke forurenende og ikke støjende erhverv og småbutikker til områdets daglige forsyning. Anvendelserne skal være forenelige med boliganvendelse.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk