Hovedstruktur

Herunder kan du læse om bestemmelser for Byzone og Sommerhusområder, Kystnærhedszonen, forholdet anden planlægning, herunder landsplandirektiver.

her kan du også læse om beliggenheden af områder til forskellige byformål og Detailhandelsstrukturen.
De nævnte punkter er en del af Planlovens kommuneplankatalog § 11a stk. 1, 2, 3 og 19.

Se informationer på kort

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk