Redegørelse for Kronborgs bufferzoner for ind- og udkig

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

I år 2000 blev Kronborg indskrevet på FN's Verdensarvsliste ud fra criterion IV. I begrundelsen indgik bl.a. at

"Kronborg Castle is an outstanding example of the Renaissance castle, and one which played a highly significant role in the history of this region of northern Europe."

Udpegningsgrundlaget skyldtes desuden Kronborgs unikke beliggenhed yderst på en pynt med vand til næsten alle sider. Selvom Kronborg er et af mange renæssanceslotte i Europa, er det den helt særlige betydning, som beliggenheden er udtryk for. Placeringen har historisk haft en unik værdi i strategisk, kommerciel og symbolsk henseende. Den er et symbol på kongemagten i Danmark, bygget for både at imponere og for at hævde dansk kontrol over den vigtige sø-passage mellem Nordsøen og Østersøen.

Billedmateriale til nedenstående retningslinjer kan ses her.

Kronborgs omgivelser er inddelt i fem zoner med hver deres retningslinje:

 1. Kystlandskabet
  Lokaliteter, hvor der er god indsigt til Kronborg. Retningslinjen skal sikre, at denne indsigt ikke forstyrres af ny bebyggelse eller anlæg. For at sikre den gode indsigt til Kronborg skal en eventuel udvidelse af Helsingør Nordhavn ved visualisering godtgøre, at der ikke sker en visuel negativ påvirkning af indsigten til og udsigt fra Kronborg.

 2. Nordhavnsområdet
  Område med delvis hindret indsigt til Kronborg. Den eksisterende indsigt til Kronborg i området må så vidt muligt ikke forringes yderligere. Derfor skal en eventuel udvidelse af Helsingør Nordhavn ved visualisering godtgøre, at der ikke sker en væsentlig ændring af indsigt til og udsigt fra Kronborg.

 3. Søndre mole og opmarcharealet
  Område med delvis hindret indsigt til Kronborg. Der skal i området sikres indsigt til Kronborg. Eventuelle kommende bebyggelser i områdets sydlige del skal derfor opføres på en måde, så et indsigt til Kronborg bevares langs områdets længde-akse. I områdets nordlige del skal indkig bevares i direkte retning mod Kronborg.

 4. Helsingør by nedenfor kystskrænten
  Området mellem kystskrænten og zone 1, 2 og 3. Retningslinjen skal sikre, at ny bebyggelse i området ikke skader indsigten til Kronborg fra de øvrige zoner.

 5. Sigtekiler fra kystskrænten
  Indsigtslinjer går fra Kongens Have og fra kystskrænten ved Feriebyen. Retningslinjen skal bevare de unikke indsigtslinjer til Kronborg lokaliteterne.Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk