Beskyttelse af landområdet

Herunder kan du læse om Naturbeskyttelsesinteresser, Kulturhistorie, Landskabelige bevaringsværdier, Geologiske bevaringsværdier og lavbundsarealer.

De nævnte punkter er en del af Planlovens kommuneplankatalog § 11a stk. 13, 14, 15 og 16.

Se informationer på kort

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk