Støj

Retningslinjer for landzonearealer til støjfølsom anvendelse

Når der i kommune- og lokalplanlægningen udlægges landzonearealer til støjfølsom anvendelse, skal det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende regler om støj kan overholdes i planområdet ved støj fra veje og jernbaner, støjende fritidsanlæg eller virksomheder.

Retningslinjer for støj fra nyetablerede virksomheder, veje og jernbaner i landzone

Når der etableres nye veje og jernbaner i landzone, skal det så vidt muligt tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende regler for støj kan overholdes i eksisterende og planlagte boligområder og områder med anden støjfølsom anvendelse.

Nye virksomheder kan kun etableres i landzone, hvis Miljøstyrelsens vejledende regler om støj fra virksomheden kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til støjfølsom anvendelse.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk