Retningslinjer for lavenergibyggeri

Når der lokalplanlægges for nye boliger, skal byggeriet som minimum opfylde de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i det bygningsreglementet, der er gældende på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse.