Klima og energi

Retningslinjer for lavenergibyggeri

Når der lokalplanlægges for nye boliger, skal byggeriet som minimum opfylde de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i det bygningsreglementet, der er gældende på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk