Jordbrugsinteresser

Retningslinjer for særligt værdifulde landbrugsområder

De særligt værdifulde landbrugsområder fremgår af ovenstående kort.

Retningslinjer for anvendelse af særligt værdifulde landbrugsområder

De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål.

Retningslinjer for afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse

Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom anvendelse som fx boliger og rekreative anlæg, så miljøkonflikter undgås både af hensyn til de nye boliger og rekreative anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Stengade 72
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: kumit@helsingor.dk