Rammebestemmelser via kort

Rammeområderne fastlægger bestemmelser for anvendelse og byggeri for alle enkeltområder i kommunen. Enkeltområderne er fastlagt således, at områderne har eller ønskes at få en nogenlunde ensartet anvendelse og bebyggelse.

Kortet viser kommuneplanens rammeområder. Signaturen angiver den primære anvendelse og områdetype. Ved at klikke på et område vises de specifikke bestemmelser, som angiver rammen for lokalplanlægningen af området, og for områdets anvendelse og byggemuligheder.

For alle områder gælder det, at de også er omfattet af de bestemmelser der fremgår af "Generelle rammer" og "Specielle bestemmelser".
Desuden er kvaliteterne og forholdene af de enkelte byområder beskrevet i "Byområdernes karakteristika".

Kort over Helsingør Kommunes rammeområde

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk