Tikøb-Langesø

Området består af Tikøb, Langesø, Jonstrup, Plejelt og Harreshøj.

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Tikøb er den største landsby i kommunen. Den afgrænses på alle sider af det åbne land.

Den ældste del af byen ligger mod syd omkring kirken og den tidligere kro. Her ligger også en dagligvarebutik og enkelte virksomheder. Desuden består byen af nyere boligkvarterer, udelukkende bebygget med parcelhuse. Ved Harreshøjvej ligger Tikøb korn- og foderstofforretning, der med sine store bygninger er markant i byen. Syd for Harreshøjvej ligger Tikøb Familiehus, Tikøb Skole og idrætsanlæg.

Ved lokalplan 6.4 er Tikøb Landsby udlagt som et samlet bevaringsværdigt område. Det er lokalplanens formål at fastholde Tikøbs åbne, lave bebyggelse og sikre de bevaringsværdige huse og træer. Lokalplanen giver desuden mulighed for at bygge et begrænset antal nye boliger, eventuelt en kro eller bygninger til centerformål eller offentlige formål.

Midt i Tikøb ligger Tikøb skole og idrætsplads og nord for Harreshøjvej ligger det nyere idrætsområde, som stort set er omdannet til en ni hullers golfbane. Ved Stengården i det sydlige Tikøb er der mulighed for at opføre boligbyggeri.

Nord for Tikøb ligger det store sommerhusområde Langesø, som består af en kloakeret del med asfaltveje, som har karakter af parcelhusområde, og et område med landskabelige kvaliteter som et mere traditionelt sommerhusområde.

Harreshøj, Plejelt og Jonstrup beliggende vest for Tikøb er alle små velbevarede landsbyer.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk