Nygård-Gurre

Området består af Nygård, Gurre og Horserød.

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Nygård ligger vest for Helsingør ved Esrumvej omgivet af det åbne land. Nord for Nygård ligger det store fredede område Hellebæk Kohave.

Nygård fremtræder i dag mere som et parcelhusområde end som en karakteristisk landsby. I byen ligger Nygård Skole, som i dag er en specialskole. Langs Hellebækvej ligger et par virksomheder. Gården "Nygård" er indrettet til kommunal rideskole. Nygård rummer nogle arealreserver, som kan udbygges med et lille boligområde nord for Esrumvej.

Gurre ligger i et kulturhistorisk spændende område omkring Gurrevej og Ørsholtvej/Smedebakken mellem Gurre Hegn og Nyrup Hegn. Landsbyen afgrænses mod nord, syd og vest af det åbne land, der rummer særlige landskabskvaliteter som for eksempel våde enge. Mod øst ligger Skindersøvej.

Gurre landsby indeholder mange spor af den oprindelige landsby i byens struktur og bygninger. Sammen med Gurre slotsruin, Sct. Jacobs Kapel, Gurrehus og den tidligere skovriderbolig Valdemarslund er området af særlig kulturhistorisk interesse.

Ved lokalplan 7.2 er Gurre Landsby udlagt som et samlet bevaringsværdigt område. Det er lokalplanens formål at muliggøre en begrænset udbygning med helårsboliger, at bevare byens åbne, lave og grønne karakter, at udpege og sikre den bevaringsværdige del af bebyggelsen, at ny bebyggelse placeres og udformes under hensyn til den bevaringsværdige bebyggelse og de landskabelige kvaliteter, og at områdets ubebyggede arealer, herunder opsætning af hegn, plantning af hække mv. indrettes under hensyn til landsbymiljøet.

I den nordøstlige del af Gurre og omkring den gamle smedje ligger nyere boligbebyggelser.

På Gurrehus, der ligger vest for landsbyen kan der indrettes op til 22 boliger i den oprindelige slotsbygning og stald.

Horserød er en velbevaret landsby beliggende vest for Nygård og nord for statsfængslet Horserød.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk