Kvistgård

Området består af Kvistgård, samt køreteknisk anlæg og Sindshvile.

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Kvistgård ligger vest for Espergærde byområde, som et trekantet byområde mellem Kongevejen og Helsingørsvej. Kvistgård grænser mod syd op til Fredensborg Kommune.

I Kvistgård ligger et andet af Helsingør Kommunes store erhvervsområder. Området er udbygget med en række velfungerende virksomheder og der er fortsat ledige arealer i området, som blandt andet kan udbygges med butikker til større pladskrævende varegrupper.

Erhvervsområdet i Kvistgård ligger både nord og syd for Munkegårds Hegn. Syd for Munkegårds Hegn ud mod Helsingørsvej ligger et areal der kan benyttes til en overgangsstation i forbindelse med nedgravning af højspændingsledningerne, der går igennem området mod nord. En nedgravning af højspændingsledningerne vil få stor positiv betydning for hele landskabet mellem Krogenberg Hegn og Nyrup Hegn.

Boligområdet i Kvistgård centrerer sig om Munkegårdsvej og består hovedsagelig af parcelhuse og nogle tæt-lav bebyggelser. Det er i høj grad erhvervsområderne, der præger Kvistgård by. Det vil derfor på sigt være positivt, såfremt tømmerhandelen på hjørnet af Munkegårdsvej og Egeskovvej flytter, at omdanne dette område til byformål. Der er givet mulighed for, at der på dette sted kan indrettes boliger og en dagligvarebutik på 1.000 m².

Syd for Hornbækvej ligger et kolonihaveområde og et idrætsanlæg og for nogle år siden blev der etableret et nyt boligområde, som især appellerer til unge familier, på grund af bebyggelsens organisering og konceptet, Bedre Billigere Boliger.

Kvistgård er i forhold til forsyningen med offentlige institutioner en forstad til Espergærde, hvor der findes skole og daginstitutioner. I Kvistgård ligger Rudolf Steiner skolen og børnehave, som er en privat institution. Desuden er der Kvistgård Børnehus og Nyrup Daginstitution.

Nord for Kvistgård ligger Nyrup landsby og som en del af Nyrup landsby ligger et lille erhvervsområde, hvor kun halvdelen af arealet er udnyttet. Ved en udnyttelse af den anden halvdel, skal der etableres en vejadgang til det samlede erhvervsområde fra Helsingørsvej, for at aflaste Nyrup landsby for trafik.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk