Hornbæk

Området består af Hornbæk, Saunte, Borsholm og Havreholm.

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Hornbæk-Saunte grænser mod nordvest op til Gribskov Kommune. Hornbæk er i høj grad begunstiget af sin unikke beliggenhed ved en af Danmarks bedste badestrande.

Hornbæk er udviklet omkring det gamle fiskerleje, som i dag ligger som et idyllisk boligområde med en blanding af fiskerhuse og ældre villaer i en tæt struktur bag havnen. Havnen tilbyder et hyggeligt og levende miljø for gæster og lokale beboere.

Hornbæks status som ferieområde har gennem tiden betydet en meget stor udbygning af sommerhusområderne. Hornbæks befolkningstal udvides betragteligt om sommeren, hvor Hornbæk fyldes af "københavnere".

Hornbæks status som turist- og handelsby skal udvikles. Turistfaciliteterne og aktiviteterne omkring turisme, især i og omkring havnen, skal forbedres og udbygges.

Midt i Hornbæk byområde ligger Hornbæk sø der via området ved Horneby Engsø er forbundet med det åbne land. Dette rekreative område giver helt særlige landskabelige kvaliteter til Hornbæk.

Øst for Hornbæk Sø ligger et større boligområde, som er udviklet igennem 1970'erne og 80'erne fortrinsvis med parcelhuse. I dette område ligger også Hornbæk Skole og Hornbæk idrætsanlæg.

Området nord for Hornbæk idrætsanlæg og syd for Sauntevej ønskes udviklet, således at det også kan rumme nye offentlige institutioner.

I løbet af 2010-12 er der gennemført en planproces med involvering af Hornbæks borgere. Projektet gik ud på at få afdækket behov og ideer til hvordan Hornbæk Bymidte kan udvikles. Denne proces er mundet ud i en lokalplan 5.39 for Hornbæk.

Langs de centrale dele af hovedgaden og op ad A.R. Friisvej og Havnevej ligger Hornbæks centerområde. Centerområdet er velforsynet med især dagligvarebutikker, men også en del udvalgsvarebutikker.

Over for havnen ligger Fysiurgisk Hospital, som kan udvikles til boliger og offentlig og privat service. Det er en forudsætning at stuetagen skal indeholde publikumsrettede anvendelser.

I Hornbæks landområde ligger landsbyerne Saunte, Borsholm og Havreholm. Der er udarbejdet en lokalplan for Saunte, som sikrer landsbyens kvaliteter, samtidig med at der er mulighed for indretning af stalddørssalg og lignende. Borsholm er Helsingør Kommunes mest interessante landsby, fordi den rummer store kulturhistoriske kvaliteter. I markerne omkring Borsholm kan man stadig aflæse den oprindelige stjerneudstykning.

Umiddelbart syd for Hornbæk Plantage ligger et nyere sommerhusområde i en blanding med parcelhusområder, hvor nogle af disse parcelhusområder tidligere var sommerhuse.

Det er især vejene i Hornbæk Bymidte og Carl Bødker Nielsens Vej, som der er behov for at optimere. Der er behov for at Carl Bødker Nielsens Vej føres igennem til Sauntevej over banen og på sigt helt frem til Hornbækvej. Dette kan medvirke til en aflastning af trafik gennem Saunte Landsby og Hornbæk Bymidte.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk