Helsingør Sydlige Bydel

Området består af Helsingør og Snekkersten syd for Kongevejen.

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Den sydlige bydel afgrænses mod nord af Kongevejen, mod øst af Øresund, mod syd af Egebæksvang og mod vest af det åbne land.

Bydelen bærer præg af de store byudviklingsplaner fra 1970'erne, som resulterede i placeringen af Prøvestenscentret, som et aflastningscenter, der var med til at sikre Helsingør Bykernes bevaringsværdige historiske bygninger.

Borupgårds centrale byområde med rækkehuse og etageboliger, parcelhusområdet vest for Klostermosevej, Vapnagård, skolerne Snekkersten med afdeling Rønnebær Alle og afdeling Smakkevej, samt Meretecentret og Borupgårdcentret er også et resultat af denne byudviklingsplan. Rammerne for Borupgårdcentret er udvidet efter den offentlige debat og de politiske beslutninger der blev truffet i foråret 2012. Således er der skabt mulighed for højt byggeri til blandede funktioner, detailhandel, kontor og boliger.

Prøvestenscentret rummer et uudnyttet potentiale til mere butiksbyggeri og til offentlig og privat service.

Igennem området strækker Færgevejskilen sig fra Meulenborg over arealet syd for Vapnagård til landskabskilen ved Kjeldsbjerggård. Kilen er delvis omfattet af en fredning. Fredningen fremgår af rammerne. Bydelen indeholder flere større grønne områder og rekreative anlæg som Smørhullet, Borupgårdskoven, Multiparken og Sydkystens idrætsanlæg.

Ud mod Kongevejen og Rønnebær Alle ligger et gammelt erhvervsområde, som over en række år har været under omdannelse. De fleste af områdets oprindelige virksomheder har ændret funktion til biograf, fitness, bowling, sundhedscenter og andre aktiviteter. Området rummer et stort potentiale for at blive en ny bydel med en blanding af boliger og erhverv.

Mellem byudviklingsområderne fra 1970'erne og 80'erne og kysten ligger nogle fine gamle villakvarterer.

I tæt tilknytning til Snekkersten havn ligger Det gamle Snekkersten som er rig på kulturhistorie og som rummer mange bevaringsværdige huse. Området er omfattet af en lokalplan som har til formål at sikre områdets kulturhistorie og den mangfoldighed og kvalitet der findes i bebyggelsen, landskabet og de grønne elementer samtidig med at der gives mulighed for opførelse af ny arkitektur.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk