Helsingør Nordlige Bydel

Området består af området nord for Kongevejen.

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Den nordlige bydel af Helsingør afgrænses mod vest af Teglstrup Hegn, mod nord af Øresund, mod øst af den centrale bydel og mod syd af Kongevejen.

Bydelen indeholder store fritidsområder med golfbanen, Helsingør Idrætspark, feriebyen, Sommariva, Stadion ved Nordre Strandvej, Marienlyst Slot, Kongens Have og Marienlyst Hotel. I området er der strande ved Nationernes Allé, Sommariva og Julebæk og i tilknytning hertil ligger Grønnehave Camping og Helsingør Vandrerhjem. Oplevelsesværdierne langs kysten knytter sig til mødet mellem land og vand, udsigten til Øresund, kysten, den markante kystskrænt og skovene.

I bydelen finder man ved Kongevejen Helsingør Kommunes største erhvervsområde. Erhvervsområdet rummer især en række små og mellemstore virksomheder, hvor 50 % af virksomhederne er fremstillingsvirksomheder og den anden halvdel er engroshandel og auto, offentlig og privat service og andet. Området er ikke særligt intensivt udnyttet og der findes stadig ledige erhvervsgrunde. På baggrund af fortætningsprojektet 09 er der udarbejdet en masterplan for området, som er indarbejdet i denne kommuneplan. De nye bestemmelser giver mulighed for en bredere anvendelse, samt en større udnyttelse af grundarealerne.

Mellem bydelens store fritidsområder og erhvervsområdet ligger bydelens boligområder. Boligområderne har lagt sig som lag uden på den gamle bykerne og repræsenterer forskellige tiders byggeri. Den overvejende del af boligområderne består af lave villaområder, som har en blandet kvalitet og karakter. Nogle af de samlede bebyggelser som Hamlets Vænge og den hvide by ved Rosenkildevej er bevaringsværdige og Romerhusene er fredede. Herudover findes der mange bevaringsværdige huse i bydelen.

Der er også en del store etagehusbebyggelser i bydelen, hvor for eksempel Blicherparken og Roligheden har store bygningsmæssige kvaliteter.

Detailhandel findes i Gefionscentret, som er et bydelscenter og spredt i området ligger der desuden en del butikker.

Området omkring Helsingør Hospital, Nordvestskolen og Blicherparken er i fortætningsprojektet 09 udpeget som et fortætningsområde, hvor der forslås nye boligområder, samt anlæg af en gennemgående hovedsti, der skal binde bydelen sammen og skabe god forbindelse til det åbne land og Teglstrup Hegn. Der vil inden for planperioden blive taget fat på dette område i samarbejde med relevante parter. Det vil kræve en forudgående offentlighedsproces.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk