Espergærde

Området består af Espergærde, Mørdrup og Tibberup.

DENNE SIDE ER EN DEL AF DIGITAL KOMMUNEPLAN

 

Espergærde grænser op til kommunegrænsen mod Fredensborg Kommune i syd og til Øresund mod øst. Nord for byen ligger Egebæksvang og Flynderupgårds jorder og Rørtangkilen. Mod vest afgrænses Espergærde af Lokalbanen, Helsingør-motorvejen og Kelleris Hegn.

Espergærdes historie starter omkring de gamle fiskerlejer og landsbyerne, Mørdrup og Tibberup.

I Espergærdes bagland lå der store frugtplantager og markområder, som i dag er bebygget med en blanding af tæt-lav boligbyggeri, parcelhuse og Espergærdes erhvervsområder.

Espergærde er ligesom det sydlige Helsingør udviklet på baggrund af de store byudviklingsplaner, som blev planlagt i 1970'erne. Udviklingen i Espergærde er i høj grad præget af de lokale arkitekter Per Christiansen og Peer Bruun, som har bidraget til at store dele af Espergærde er af meget høj arkitektonisk kvalitet. Espergærde Centret er også et resultat af denne indsats. Området omkring Espergærde Centret kaldes Den hvide by, fordi den er så karakteristisk med sine hvide facader og røde tegltage. De kvaliteter der findes i dette område skal respekteres og videreudvikles i den videre planlægning.

Den gamle del af Espergærde, som ligger mellem kysten og Kystbanen blev på et meget tidligt tidspunkt udbygget med sommerboliger. I området finder man mange af disse sommerboliger og fine bevaringsværdige villaer samt en unik stistruktur, der løber i sit eget tracé igennem området til skoven og til kysten. Det særlig miljø der er omkring Espergærde Havn og Strandvejskrydset skal udvikles til gavn for Espergærdes borgere og besøgende.

Boligbyggeriet i Espergærde er overvejende parcelhuse og tæt-lav byggeri, men der findes også noget etagehusbyggeri. Etagebyggeriet er koncentreret omkring Espergærde Centret og den sydlige ende af Kofoeds Anchersvej.

Der skal i planperioden udarbejdes en helhedsplan for de stationsnære arealer i Espergærde. Dette kan føre til ændringer i arealanvendelsen der kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Espergærde er godt forsynet med offentlige institutioner som Espergærde Gymnasium, fire skoleafdelinger, et bibliotek og to store idrætsanlæg med klubhuse og haller. I planperioden skal der tages stilling til en samling af idrætsfaciliteterne ved gymnasiet. Det kan give mulighed for nye boliger ved Idrætsvej, samt en tilhørende bypark, som kan styrke dette områdets bykvaliteter.

Adgangen til rekreative områder er rigtig god i Espergærde. Der er ikke langt fra de enkelte boligområder til badestrand, havn, skov og marker, og byen er generelt godt forsynet med stier.

I det nordlige Espergærde er Mørdrup landsby med bevarede gårde og gadekær stadig genkendelig langs den slyngede del af Mørdrupvej. Nordvest for Mørdrup landsby mellem Lokalbanen og motorvejen udlægges i denne kommuneplan et nyt erhvervsområde.

Infrastrukturen kan stadig forbedres i Espergærde, særligt ved Mørdrupvej og Hovvej. Der skal i planperioden undersøges om det nye erhvervsområde Mørdrup Vest kan forbindes via en underføring under LilleNord-banen til Bybjergvej, således at Mørdrup Landsby kan aflastes for tung trafik.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk