I nærkontakt med verden

Helsingør er beliggende, hvor havet og kontakten til omverdenen gennem århundreder har drevet udviklingen.

Global til alle tider

Helsingørs plads i verden er i høj grad bestemt af beliggenheden ved Øresund, og de samarbejdspartnere vi vælger.

Helsingør by har gennem århundreder haft et internationalt virke som handels- og sundtoldsby, senere som værftsby med leverancer af skibe til hele verden og som overfartsby til Sverige. Helsingør har derfor gennem århundreder fået nyt blod og ny inspiration fra hele verden. Senest i 1970´erne, hvor nye borgere fra andre dele af Europa og Mellemøsten slog sig ned i Helsingør. Med afsæt i byens internationale historie, det globale perspektiv og med en aktiv medborgerskabsindsats kan denne mangfoldighed blive en styrke i udviklingen af Helsingør Kommune.

Fra Værftsby til Værtsby

Den vækst, vi skal leve af fremover, skal vi skabe gennem samarbejde, kommunikation og handel med verden omkring os. Det vil både være i en regional sammenhæng med Nordsjællands og Hovedstadsregionens kommuner og gennem en internationalt toneangivende Øresundsregion.

I dag står Kronborg som UNESCO verdensarvsmonument for et internationalt udsyn og for en attraktionsværdi der går på tværs af kontinenter. Shakespeares Kronborg og Elsinore står som et stærkt brand i udenlandske turisters erindring. Det ligger derfor i naturlig forlængelse af Helsingørs lange internationale traditioner at satse på, at de stedbundne kvaliteter og attraktioner bruges som drivkraft til at tiltrække endnu flere besøgende fra både ind- og udland. Og her står Kronborg og Helsingør langt fra alene som turistattraktioner; kommunen er fyldt med steder, der med deres historie, landskab eller rekreative udfoldelsesmuligheder kan spille en aktiv rolle i kommunens satsning på oplevelser og turisme.

To lande – én by

På det regionale plan udgør Helsingør og Helsingborg tilsammen tyngden i den nordlige del af Øresundsregionen, som et stærkt supplement til København-Malmø-aksen. En større tyngde i den nordlige del af Øresundsregionen vil skabe en mere balanceret og sammenhængende Øresundsregion. Derfor vil Helsingør og Helsingborg i de kommende år intensivere samarbejdet yderligere på en lang række områder.

Det kræver en stærk og smidig infrastruktur, hvor mennesker, varer og tjenesteydelser kan flytte sig hurtigt og ubesværet. Helsingør Kommune arbejder derfor målrettet for at optimere trafikforbindelserne. Det handler både om kystbanen og lokalbanerne. Indtil en fast forbindelse er etableret vil Helsingør Kommune arbejde for at understøtte den sejlende trafik.Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk