En flerstrenget erhvervsudvikling

Helsingør Kommune har i 2012 vedtaget en ny Erhvervs- og Vækstpolitik.

I Erhvervs- og Vækstpolitikken konkretiseres det, hvordan kommunen vil arbejde for en flerstrenget erhvervsudvikling baseret på det eksisterende erhvervsliv og på nye forretningsområder indenfor kreativitet, kultur og turisme. Det vil vi gøre ved at sikre, at lokale virksomheder – både de små og de større – har gode rammer for at udvikle sig og ved at tiltrække nye virksomhedstyper med højtuddannet personale. 

Nye virksomheder etablerer sig der, hvor den rette arbejdskraft er. Derfor satser Helsingør Kommune i den kommende planperiode på dels at tiltrække nye familier og dels at hæve uddannelsesniveauet i alle aldersklasser.

Kommunen vil gennem samarbejdet med Vækst & Videns aktører indenfor detailhandel, erhverv, turisme og kultur sikre netværksdannelse og handling, der understøtter fortsat erhvervsudvikling med udgangspunkt i kommunens styrker. Eksempelvis giver et Helsingør-kendetegn som de mange gamle og fredede huse lokale håndværksvirksomheder mulighed for at blive førende på et marked i vækst, hvis de specialiserer sig i skånsom klima- og energirenovering af netop den type bygninger. For at understøtte udnyttelsen af den type muligheder har Helsingør Kommune iværksat et efteruddannelsesforløb for håndværkere i netop denne type renovering.

Turisme og kulturoplevelser er to vigtige områder, hvor Helsingør Kommune har en styrkeposition, og hvor globaliseringen er en medspiller i forhold til at skabe erhvervsudvikling. Vi skal formidle historien og kulturen nutidigt og samtidig arbejde målrettet for at gøre historien, kulturen og naturen til en god forretning, uden at gå på kompromis med indholdet. For at imødekomme turisters og besøgendes behov, vil vi sammen med VisitNordsjælland arbejde for at Helsingør Kommune og Nordsjælland bliver kendt for det gode værtskab. Helsingør Kommune vil pleje og udbygge netværk mellem kulturlivet, foreningslivet, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet, så satsningen på kultur og oplevelser smitter af på turisme, detailhandel, service, restauranter, caféer mv.

Helsingør Kommune vil arbejde for både at skabe attraktive erhvervsområder til nye virksomhedstyper og revitalisere de eksisterende områder. I Kommuneplan 2013 gøres dette konkret ved udlæg af et nyt byudviklingsområde nord for Mørdrup, ved udvidelse af mulighederne for erhvervsanvendelse omkring stationerne Mørdrup, Kvistgård, Grønnehave, Marienlyst og Højstrup, samt ved implementering af de udvidede muligheder for byggeri og forskellige anvendelser i Masterplan for Helsingør Erhvervsområde i kommuneplanen.

Andre områder vil på kortere eller længere sigt blive aktiveret ved omdannelse og udvikling af en række arealer. Der drejer sig om Svingelport, området ved Cinema Centret, samt området omkring Helsingør Hospital og Rasmus Knudsens Vej – og på meget lang sigt de arealer, der udlægges eller omdannes når en fast HH-forbindelse etableres.

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk