Bag kommuneplanen

Herunder kan du læse lidt baggrundsinformation både om kommuneplaner generelt og om denne kommuneplan.

Hvad er en kommuneplan?

Alle kommuner skal efter planloven opretholde og vedligeholde sin kommuneplan. Kommuneplanen vedtages med en planlægningshorisont på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, såvel i byerne som i det åbne land.

Ny planstrategi hvert fjerde år

I første halvdel af valgperioden på 4 år skal kommunalbestyrelsen fremlægge en strategi for kommuneplanlægningen - planstrategien - og deri fremlægge en beslutning om de nødvendige revisioner af kommuneplanen.

Kommuneplanen udgør rammen

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

Kom godt i gang

Der er udarbejdet en guide til hvordan du kommer i gang med at bruge den digitale kommuneplan.

Du kan hente guiden her

Hvor finder jeg lokalplaner?

Dokumenter med relationer til kommuneplanen

Helsingør Kommune har udarbejdet og vedtaget en række planer, politikker og dokumenter, der supplerer kommuneplanen.

Du kan se de mest relevante dokumenter herunder:

Vision 2020

Planstrategi 2015-2027

Erhvervs- og Vækstpolitik 2012-2021

Byrumsplan for Helsingør Bykerne

Landskabsanalyse

Se informationer på kort

Center for By, Land og Vand

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: blv@helsingor.dk